1. Hjem
 2. Vi tilbyr
 3. Rådgivning

Rådgivning

Organisasjoner i alle størrelser blir utsatt for stadig mer komplekse lovreguleringer og derfor vil profesjonell og kompetent bistand skape grunnlag for verdiøkning i virksomheten. Vi har inngående bransjekompetanse og fagekspertise som gir våre kunder gode og helhetlige løsninger. Våre medarbeidere har spisskompetanse innen sine fagfelt og bidrar til trygge løsninger for våre kunder.

Vi kan bistå innen skatt- og avgiftsplanlegging, selskapsrettslige spørsmål, bistand i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og fisjoner og omorganiseringer av alle typer virksomhet. Vi har spisskompetanse på skatt og selvangivelse, behandling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiverplikter.


Vi kan tilby rådgivning innenfor:

 • Regnskapsanalyse
 • Investeringsanalyse
 • Likviditetsstyring
 • Budsjettering
 • Spørsmål om skatt og avgift
 • Gårdsoverdragelse og eierskifte
 • Nyetableringer
 • Omdannelse fra personlig selskap til aksjeselskap
 • Skatteplanlegging

 

Vi kan også bistå deg med:

 • Merverdiavgiftsplanlegging
 • Personbeskatning
 • Bedriftsbeskatning
 • Selskapsrett og aksjetransaksjoner
 • Økonomisk rådgivning knyttet til etablering, drift og omorganisering av virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Reorganisering av virksomhet
 • Generasjonsskifte og arveavgiftsplanlegging
 • Kapitalendringer
 • Skatteskanning*
 • Avgiftsskanning*
 • Klagesaker til Skatteetaten
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelser på skatt og avgift
 • SkatteFunn

*En viktig del av vårt arbeid er løpende analyse av selskapers status for å identifisere og forutse skatte- og avgiftsmessig risiko. Vi kan i tillegg kartlegge muligheter for skatteoptimal strukturering.


Vi kan hjelpe bedrifter i etableringsfasen:

 • Vurdering av selskapsform ved oppstart av virksomhet
 • Hjelp til utarbeidelse av forretningsplan og tilskuddssøknader, bistand til å vurdere ulike former for finansiering
 • Utarbeide stiftelsesdokumenter og annet ved etablering av selskap, samt bistå med registrering i Brønnøysund
 • Utarbeide dokumenter i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger
 • Utarbeide dokumenter samt yte bistand i forbindelse med forhold som skal meldes til Foretaksregisteret: kapitalforhøyelser, redegjørelser, styrefullmakter, avtaler med eiere og nærstående, konvertible lån, fusjon, fisjon, etc.

 

Ønsker du å vite mer om våre rådgivingstjenester?