SpareBank 1 Regnskapshuset

 

SpareBank 1-alliansen samler seg om en landsomfattende satsing på regnskaps- virksomhet gjennom merkevaren SpareBank 1 Regnskapshuset. Samkjøring og effektivisering med fokus på felles merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser og utnyttelse av beste praksis vil gavne alle kunder i SpareBank 1 Regnskapshuset.